-----------------------------edit for new look 07/2013 -------------------------------
לוח אירועים
פורים
פורים
חג פורים מתקרב
פרשת חיי שרה
פרשת חיי שרה
שרה - המכונה גם יסכה

שרה אימנו היתה אחת מארבע נשים יפות בתבל,

היה לה טוהר פנימי שהתבטא ביופי חיצוני

רחל
רחל
מבכה על בניה
פרשת חיי שרה
פרשת חיי שרה
שרה - המכונה גם יסכה

שרה אימנו היתה אחת מארבע נשים יפות בתבל,

היה לה טוהר פנימי שהתבטא ביופי חיצוני

משנכנס אדר מרבים בשמחה


שאלוני הערכה
מאגר ספרות הקודש | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות
פורום | כלים שלובים | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה | חדש בתנ"ך

סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך